Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż realizacja szkoleń organizowanych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” zostaje czasowo zawieszona.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach w formie e-learningu.

E-LEARNING