E-LEARNING

wykłady

WYKŁADY

test

TEST

certyfikat

CERTYFIKAT

Lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, edukatorów zdrowotnych, którzy chcieliby przyłączyć się do Projektu zapraszamy do odbycia kursów e-learningowych. Wystarczy wypełnić zgłoszenie i zalogować się do systemu przysłanym przez e-mail hasłem.

Już wkrótce rozpoczynamy nowoczesny program szkoleniowy, którego celem jest przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia. W ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w województwie podlaskim” specjalnie powołane zespoły złożone z lekarzy, pielęgniarek, dietetyków prowadzą badania wśród pracowników, udzielają porad zdrowotnych i edukują na temat właściwych zachowań.