aktualności

9.04.2020

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż realizacja szkoleń organizowanych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” zostaje czasowo zawieszona.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach w formie e-learningu.

E-LEARNING

24.01.2020

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

21.10.2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

25.06.2019

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy pracowników (kadrę zarządzającą) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

4.06.2019

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy pracowników (kadrę zarządzającą) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

3.04.2019

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

12.02.2019

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

4.02.2019

Nominacja do nagrody Zdrowy Samorząd

Program “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” otrzymał nominację do nagrody Zdrowy Samorząd.

17.10.2018

Nowoczesny program szkoleniowy

Już wkrótce rozpoczynamy nowoczesny program szkoleniowy, którego celem jest przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia.

17.10.2018

Strona internetowa projektu

Uruchomiliśmy stronę internetową projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w województwie podlaskim”.

kontakt

KONTAKT

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
psz@umb.edu.pl