KONTAKT

Lider Projektu:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
www.zdrowiewpracy.umb.edu.pl
e-mail: psz@umb.edu.pl

Realizatorzy i partnerzy:

Szpital Wojewódzki
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60,
16-400 Suwałki
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9,
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl
www.medycynalomza.pl

Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
e-mail: eurydyki.bialystok@wp.pl