Nowoczesny program szkoleniowy

Już wkrótce rozpoczynamy nowoczesny program szkoleniowy, którego celem jest przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia.

W ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w województwie podlaskim” specjalnie powołane zespoły złożone z lekarzy, pielęgniarek, dietetyków prowadzą badania wśród pracowników, udzielają porad zdrowotnych i edukują na temat właściwych zachowań.