Szkolenie w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych