ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów studiów I i II stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich lub równorzędnych na kierunku: zdrowie publiczne, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2019 r. w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, (Aula 0.2), w godz. 10.00-14.00.

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” jest mgr Dominika Ziembicka (e-mail: dominika.ziembicka@umb.edu.pl, tel. 85 686 50 55).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony Certyfikatem uczestnictwa.