Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu “Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

Szkolenie adresowane jest m.in. do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, lekarzy medycyny pracy, pracowników służb bhp, osób zarządzających lub pełniących funkcje kierownicze w instytucjach
i przedsiębiorstwach i dotyczy najczęstszych chorób cywilizacyjnych wśród pracowników oraz metod ich zapobiegania.

Szkolenie odbędzie się 29 stycznia  2020 r. w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, (Aula 1.7), w godz. 10.00-13.00.

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” jest mgr Dominika Ziembicka (e-mail: dominika.ziembicka@umb.edu.pl, tel. 85 686 50 55).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony Certyfikatem uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

Agenda szkolenia 29 stycznia 2020 r.