Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki chorób cywilizacyjnych w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszeniem EURYDYKI w Białymstoku.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku zdrowie publiczne, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, logopedia z fonoaudiologią, fizjoterapia, elektroradiologia, ratownictwo medyczne z terenu województwa podlaskiego.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2019 r. w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, (Aula 1.6), w godz. 11.00-15.15.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu pokój 2.29 w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w szkoleniu (do pobrania w formacie PDF ):

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 28.02.19

Agenda szkolenia 28.02.2019

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można przesłać na adres e-mail: psz@umb.edu.pl lub złożyć osobiście.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony Certyfikatem uczestnictwa.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lutego 2019 roku lub do wyczerpania miejsc.